Dispenser

I undantagsfall kan, om särskilda skäl föreligger, dispens beviljas för enstaka överåriga spelare i äldsta pojk- resp flickklassen. Spelarna ska normalt sett tillhöra laget och det är inte tillåtet att ta in äldre spelare för att förstärka laget. Dispens ansökes i god tid före turneringens start genom att skicka in ansökan till kansli@onyxinnebandy.se med motivering och spelarens födelsedatum. Dispenser hanteras av tävlingsledningen.

En spelare får bara tillhöra ett lag i samma klass om föreningen har mer än ett lag. Det är däremot tillåtet att spela i andra lag inom föreningen i andra klasser.