Dispenser

I undantagsfall kan, om särskilda skäl föreligger, dispens beviljas för överåriga spelare i äldsta pojk- resp flickklassen. Spelarna ska normalt sett tillhöra laget och det är inte tillåtet att ta in äldre spelare för att förstärka laget. Dispens ansökes i god tid före turneringens start genom att skicka in ansökan till kansli@onyxinnebandy.se med motivering och spelarens personnummer. Dispenser hanteras av tävlingsledningen.

En spelare får bara tillhöra ett lag i samma klass om föreningen har mer än ett lag. Det är däremot tillåtet att spela i andra lag inom föreningen i andra klasser.

Onyxcupen är nivåbaserad. Våra klassindelningar är rekommenderad ålder, men det är upp till varje lag att välja rätt nivå för sitt lag. Dispenser behöver inte sökas för spelare på röd nivå, dvs upp t.o.m 16 år (födda 2003 och yngre).

Beviljade dispenser

Frida Danielsson, 2002-12-31, Huddinge IBS, Flickor Röd A

Lucas Grönvall, 2002-04-23, Trosa Edanö IBK, Pojkar Röd A

Jesper Höglund, 2002-05-06, Trosa Edanö IBK, Pojkar Röd A.

Emil Karlsson, 2002-04-26, Nacka Wallenstam IBK, Pojkar Röd A

Christoffer Hellström, 2002-08-11, Nacka Wallenstam IBK, Pojkar Röd A